W sprawie:
przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków na lata 2015-2020"

Data uchwały:
2015-10-26

Numer uchwały:
XIV/96/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia