W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminny Stryków na lata 2015-2022

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX/68/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia