W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2015 rok

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX/67/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia