KIEROWNICTWO URZĘDU:

NACZELNICY WYDZIAŁÓW:

  • Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
  • Zaborowski Radosław - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY I KADR

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

SAMODZIELNE STANOWISKO - AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Numery telefonów