W sprawie:
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”

Data uchwały:
2015-04-28

Numer uchwały:
VIII/63/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia