Stryków, dnia 18 października 2021 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia: 

  1. Wydanie opinii do stawek i opłat lokalnych na 2022 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

 

Sporz. A. Jóźwiak