Stryków, dnia   14 stycznia 2021 r.

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu  19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

 

    Porządek posiedzenia:

  1. Informacja dotycząca pracy Domu Kultury w Strykowie w czasie pandemii.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

Sporz. Z. Kubiak