Stryków, dnia  16 października 2020 r.

 

  Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 w pok. nr 22 , II p.

Ze względu na stan epidemiczny posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności.
    
     Porządek posiedzenia:
1. Wydanie opinii  do projektu stawek i opłat lokalnych na 2021 rok.
2. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

Sporz. Z. Kubiak