Stryków, dnia  21 czerwca 2022 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja dotycząca przygotowania modernizacji Zalewu w Strykowie oraz w Dobrej.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2022 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.

 

 Sporz. A. Jóźwiak