Nr pokoju

Referat

Numer  wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Przed wyborem numeru wewnętrznego należy wybrać numer: 42-719-80-02

 PARTER - UL. KOŚCIUSZKI 27

1

               Burmistrz               

Witold Kosmowski

110,119

 

2

Z-ca Burmistrza Tamara Barańska-Kiemaczyńska 110,119  

3

Sekretariat

Wioletta Makówczyńska

110

42-719-80-02

Kamila Rosińska

119

Fax

 

42-719-81-93

4

Księgowość podatkowa

Gabryela Bełdzińska


Anna Matuszewska

121

42-719-99-83

5

Audytor wewnętrzny


BHP

Krzysztof Hudzik


Arkadiusz Szkupiński

117

 

6

Gospodarka odpadami komunalnymi Agnieszka Kosiorek
Katarzyna Kowalczyk
429  

7

  KASA


 

 

 

 Wymiar podatkowy

 

 Mariola Rogala

122

 

Alicja Jarzyńska 123
Dorota Przybysz
                                                                                                                                                  Katarzyna Smolińska-Ołubek 341
Karolina Pietrasik

Bartłomiej Czerwiec 

 241

141

Opłaty za odpady komunalne

I PIĘTRO - Kościuszki 27

10

Sekretarz

Aneta Jędrzejczak

133

   

11

 Radca prawny

Paulina Lesicka Koralewska

220

 

 

12

Rolnictwo

Teresa Matuszewska

350

150

 

Michał Pawlak

250

13

Geodezja, gospodarka gruntami

Barbara Krakowiak


Karolina Kubiak-Cichy

227

 

 

      

   Irena Olszewska

127

14

Zagospodarowanie przestrzenne

Monika Burtka

428

128

42-719-89-84

 Adam Kotarski

228

Ewidencja gruntami

Karolina Wojda

328

15 Informatycy

Maciej Kaczmarek


Robert Pietrasiak
422 222  
Tomasz Piestrzeniewicz 322
16 Obrona cywilna Dawid Lipiński 130  

17

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Daniel Kolasa

230

 

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Monika Stodulska

237
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Grażyna Popczyńska

 235

18

 Zamówienia Publiczne

Emilia Pietrucha

438

42-719-94-95

18

 Zamówienia Publiczne

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz 

438

42-719-94-95

19

Kadry

Ewa Tomczak


Anna Góralczyk

314

42-719-81-57

II PIĘTRO - Kościuszki 27

20

Wydział Inwestycji

Sylwester Kacperski

131

137

42-719-88-89

21

 Wydział Inwestycji

Paulina Pawlak

238

138

42-719-94-95

Piotr Jabłoński 

238

Patryk Szczerba 
 

238

24

Ochrona Środowiska

Renata Nastaga 329  

24

Ochrona Środowiska

Anna Rosak

229

 

25

Księgowość

Emila Ratajczak


Michał Sędzikowski

211

    

26 Księgowość budżetowa Halina Fijałkowska 215 115  
Joanna Czerwonka
Małgorzata Woźniakowska 315
Renata Rosiak
27 Biuro Rady Miejskiej Anna Jóźwiak 136  

42-719-85-77

28 Skarbnik Iwona Stańczyk 135  

42-719-84-03

I PIĘTRO - Kościuszki 29
2

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Leona Winczewska-Wróbel

416

 

3

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Aneta Trzepocka

311

 

3

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Anna Antczak

311

 
3

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Natalia Siniarska

311

 
3

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Monika Sułek

311

 

5

Działalność gospodarcza

Anna Majchrzak

134

 

7

Ewidencja ludności

Monika Kalinka

126

42-719-80-27

8

Urząd Stanu Cywilnego

Radosław Zaborowski

225

125

42-719-89-27

                Monika Zaborska

325

UL. KOŚCIUSZKI 31

parter

Wydział Promocji

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

116

516

42-719-91-26

Anna Sobczyk

316

Ilona Olczyk

216

Katarzyna Tomczak

216