Nr pokoju

Referat

Numer  wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Przed wyborem numeru wewnętrznego należy wybrać numer: 42-719-80-02

UL. KOŚCIUSZKI 27

3

Sekretariat

Wioletta Makówczyńska

119

42-719-80-02

Kamila Rosińska

110

Fax

 

 

42-719-81-93

4

Księgowość podatkowa

Gabryela Bełdzińska

Anna Matuszewska

121

42-719-99-83

5

Audytor wewnętrzny

Krzysztof Hudzik

117

 

6

Środowisko Agnieszka Kosiorek
 
Monika Adamczewska
429  

7

Wymiar podatkowy

Alicja Jarzyńska

Dorota Przybysz

123

 

 Bartłomiej Czerwiec

 241

141

Księgowość podatkowa

Mariola Rogala 122
Karolina Pietrasik

341

Katarzyna Smolińska-Ołubek

341

10

Sekretarz

Aneta Jędrzejczak

133

   

11

Kadry

Ewa Tomczak

314

 

42-719-81-57

12

Rolnictwo

Teresa Matuszewska

350

150

 

Michał Pawlak

250

13

Geodezja, gospodarka gruntami

Barbara Krakowiak

227

 

 

Irena Olszewska

127

14

Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Monika Burtka

228

128

42-719-89-84

 Adam Kotarski

Ewidencja gruntami

Karolina Wojda

328

15 Informatycy Tomasz Białek 422 222  
Tomasz Piestrzeniewicz 322
16 Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej Dawid Lipiński 130  

17

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Daniel Kolasa

230

 

 

Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Monika Stodulska

237
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Grażyna Popczyńska

 235

18

 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Emilia Pietrucha

438

42-719-94-95

18

 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz 

438

42-719-94-95

19

 Mecenas

Paulina Lesicka Koralewska

220

 

20

Drogownictwo, Oświetlenie, Transport publiczny

Sylwester Kacperski

131

137

42-719-88-89

Sylwia Kasztelan 

337

21

 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

 

338

138

42-719-94-95

Piotr Jabłoński 

238

24

Środowisko

Renata Nastaga 329  

24

Środowisko

Anna Rosak

229

 

25

Księgowość budżetowa

Emila Ratajczak

211

    

25

BHP

Arkadiusz Szkupiński

 

    

26 Księgowość budżetowa Halina Fijałkowska 215 115  
Joanna Czerwonka
Krystyna Rosiak 315
Małgorzata Woźniakowska
Renata Rosiak
27 Biuro Rady Miejskiej Zdzisława Kubiak 136  

42-719-85-77

27 Biuro Rady Miejskiej Anna Jóźwiak 136  

42-719-85-77

28 Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk 135  

42-719-84-03

 

UL. KOŚCIUSZKI 29

1 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

 

 

2

Edukacja publiczna

Aneta Trzepocka

311

 

2

Edukacja publiczna

Anna Antczak

111

 
2

Edukacja publiczna

Anna Smałgorzewska

111

 

5

Działalność gospodarcza
Obsługa GKRPA

Anna Majchrzak

134

 

7

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Monika Kalinka

126

42-719-80-27

8

Urząd Stanu Cywilnego

Radosław Zaborowski

225

125

42-719-89-27

Monika Zaborska

325

UL. KOŚCIUSZKI 31 - BURMISTRZÓWKA

parter

Wydział Promocji

 

416

516

42-719-91-26

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

116

   
Ilona Olczyk

216

Katarzyna Tomczak

316