Nr pokoju

Referat

Numer  wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Przed wyborem numeru wewnętrznego należy wybrać numer: 42-719-80-02

UL. KOŚCIUSZKI 27

1, 2

Sekretariat

Wioletta Makówczyńska

119

42-719-80-02

Kamila Rosińska

110

Fax

 

 

42-719-81-93

4

Księgowość podatkowa

Gabryela Bełdzińska

Anna Matuszewska

121

42-719-99-83

5

Środowisko

 Monika Adamczewska

329

129

 

Renata Nastaga

Agnieszka Kosiorek

429

Anna Rosak

229

6

Wymiar podatkowy

Alicja Jarzyńska

Dorota Przybysz

123

 

 Bartłomiej Czerwiec

 241

141

Księgowość podatkowa

Katarzyna Smolińska-Ołubek

341

10

Sekretarz

Aneta Jędrzejczak

133

   

11

Kadry

Ewa Tomczak

314

 

42-719-81-57

11a

Rolnictwo

Teresa Matuszewska

350

150

 

Michał Pawlak

250

12

Geodezja, gospodarka gruntami

Barbara Krakowiak

127

 

Irena Olszewska

13

Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Monika Burtka

228

128

42-719-89-84

 Adam Kotarski

Ewidencja gruntami

Karolina Wojda

328

14 Informatycy Tomasz Białek 422 222  
Tomasz Piestrzeniewicz 322
15 Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej Dawid Lipiński 130  

16

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Daniel Kolasa

230

 

 

Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Monika Stodulska

237
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Grażyna Popczyńska

 235

17

Mecenas

Paulina Lesicka Koralewska

117

 

17

Audytor wewnętrzny

Krzysztof Hudzik

117

 

18

 

 

220

 

20

Drogownictwo, Oświetlenie, Transport publiczny

Sylwester Kacperski

131

137

42-719-88-89

Sylwia Kasztelan 

337

21

 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Urszula Wojciechowska

338

138

42-719-94-95

Emilia Pietrucha

238

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz 

438

Piotr Jabłoński 

338

25

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Emila Ratajczak

211

    

25

BHP

Arkadiusz Szkupiński

 

    

26 Księgowość budżetowa Halina Fijałkowska 215 115  
Joanna Czerwonka
Krystyna Rosiak 315
Renata Rosiak
27 Biuro Rady Miejskiej Zdzisława Kubiak 136  

42-719-85-77

27 Biuro Rady Miejskiej Anna Jóźwiak 136  

42-719-85-77

28 Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk 135  

42-719-84-03

 

UL. KOŚCIUSZKI 29

1 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

111

 

2

Edukacja publiczna

Aneta Trzepocka

311

 

5

Działalność gospodarcza
Obsługa GKRPA

Anna Majchrzak

134

 

7

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Monika Kalinka

126

42-719-80-27

8

Urząd Stanu Cywilnego

Radosław Zaborowski

225

125

42-719-89-27

Monika Zaborska

325

UL. KOŚCIUSZKI 31 - BURMISTRZÓWKA

parter

Wydział Promocji

Wojciech Tomczak

416

516

42-719-91-26

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

116

Monika Olszówka

216

Ilona Olczyk

216

Katarzyna Tomczak

316