Kierownictwo Urzędu:

 1. Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
 2. Tamara Barańska-Kiemaczyńska - Zastępca Burmistrza Strykowa
 3. Aneta Jędrzejczak  - Sekretarz Gminy Stryków
 4. Iwona Stańczyk  - Skarbnik Gminy Stryków

 

 

Naczelnicy Wydziałów:

 1. Daniel Kolasa  - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Leona Winczewska-Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 4.   - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
 5. Monika Burtka - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 6. Renata Nastaga- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Pozostali pracownicy

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury:

 1. Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Emilia Pietrucha - główny specjalista
 3. Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - inspektor
 4. Grażyna Popczyńska - inspektor 
 5. Monika Stodulska- główny specjalista
 6. Patryk Szczerba - referent
 7. Paulina Pawlak - inspektor
 8. Piotr Jabłoński - referent
 9. Sylwester Kacperski - podinspektor

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Renata Nastaga - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 2. Anna Rosak - inspektor
 3. Teresa Matuszewska - inspektor
 4. Michał Pawlak - inspektor
 5. Agnieszka Kosiorek - inspektor
 6. Katarzyna Kowalczyk - podinspektor

 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Monika Burtka - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 2. Karolina Wojda - podinspektor
 3. Adam Kotarski - inspektor
 4. Sabina Wiatr-Sularz - podinspektor
 5. Barbara Krakowiak - inspektor
 6. Irena Olszewska - inspektor
 7. Karolina Kubiak-Cichy - inspektor

Wydział Finansowy:

 1. Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
 2. Alicja Jarzyńska - inspektor
 3. Anna Matuszewska - inspektor
 4. Bartłomiej Czerwiec - inspektor
 5. Dorota Przybysz - podinspektor
 6. Emila Ratajczyk - inspektor
 7. Gabryela Bełdzińska - inspektor
 8. Halina Fijałkowska - inspektor
 9. Joanna Czerwonka - inspektor
 10. Karolina Pietrasik- inspektor
 11. Katarzyna Smolińska - Ołubek - inspektor
 12. Małgorzata Woźniakowska  - podinspektor
 13. Mariola Rogala - inspektor
 14. Michał Sędzikowski - pomoc administracyjna
 15. Renata Rosiak - inspektor

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:

 1. Leona Winczewska-Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 2. Aneta Trzepocka główny specjalista 
 3. Anna Antczak - pomoc administracyjna 
 4. Monika Sułek - inspektor   
 5. Natalia Siniarska - pomoc administracyjna
 6. Bartosz Gocek - inspektor

Wydział Promocji i Rozwoju:

 1. Anna Sobczyk - pomoc administracyjna
 2. Ilona Olczyk - podinspektor
 3. Katarzyna Tomczak - inspektor
 4. Lilianna Jóźwiak- Staszewska - podinspektor

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych:

 1. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Anna Majchrzak - inspektor
 3. Monika Kalinka - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Monika Zaborska - Zastępca Kierownika USC
 5. Joanna Głowadzka - inspektor
 6. Dorota Jaworska - pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjno - Gospodarczy i Kadr:

 1. Aneta Jędrzejczak  - Sekretarz Gminy Stryków
 2. Anna Góralczyk - pomoc administracyjna
 3. Anna Jóźwiak - podinspektor
 4. Arkadiusz Szkupiński - specjalista
 5. Ewa Tomczak - podinspektor
 6. Kamila Rosińska - sekretarka
 7. Maciej Kaczmarek - starszy informatyk
 8. Robert Pietrasiak - informatyk   
 9. Tomasz Piestrzeniewicz - starszy informatyk
 10. Wioletta Makówczyńska - sekretarka

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Cywilnej:

 1. Dawid Lipiński - podinspektor

Samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny:

 1. Krzysztof Hudzik