Kierownictwo Urzędu:

 1. Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
 2. Tamara Barańska-Kiemaczyńska - Zastępca Burmistrza Strykowa
 3. Aneta Jędrzejczak  - Sekretarz Gminy Stryków
 4. Iwona Stańczyk  - Skarbnik Gminy Stryków

 

 

Naczelnicy Wydziałów:

 1. Daniel Kolasa  - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Leona Winczewska-Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 4.   - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
 5. Monika Burtka - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 6. Renata Nastaga- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Pozostali pracownicy

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury:

 1. Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury  
 2. Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - inspektor
 3. Grażyna Popczyńska - główny specjalista 
 4. Julita Zatorska- referent
 5. Patryk Szczerba - referent
 6. Paulina Pawlak - inspektor
 7. Piotr Jabłoński - referent 
 8. Sylwester Kacperski - podinspektor
 9. Marzena Kowalik - pomoc administracyjna 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Renata Nastaga - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 2. Anna Rosak - inspektor
 3. Teresa Matuszewska - inspektor
 4. Michał Pawlak - inspektor  
 5. Katarzyna Kowalczyk - podinspektor
 6. Joanna Brzózka – podinspektor
 7. Anna Antczak – referent

 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Monika Burtka - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 2. Karolina Wojda - podinspektor
 3. Adam Kotarski - inspektor
 4. Sabina Wiatr-Sularz - podinspektor
 5. Irena Olszewska - inspektor
 6. Karolina Kubiak-Cichy - inspektor
 7. Barbara Krakowiak-pomoc administracyjna

Wydział Finansowy:

 1. Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
 2. Alicja Jarzyńska - inspektor
 3. Anna Matuszewska - inspektor
 4. Bartłomiej Czerwiec - inspektor
 5. Dorota Przybysz - podinspektor
 6. Emila Ratajczyk - inspektor
 7. Gabryela Bełdzińska - inspektor
 8. Halina Fijałkowska - inspektor
 9. Joanna Czerwonka - inspektor
 10. Karolina Pietrasik- inspektor
 11. Katarzyna Smolińska - Ołubek - inspektor
 12. Małgorzata Woźniakowska  - podinspektor
 13. Michał Sędzikowski  -  referent
 14. Renata Rosiak - inspektor
 15. Edyta Kujawiak - podinspektor

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:

 1. Leona Winczewska-Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 2. Aneta Trzepocka główny specjalista   
 3. Monika Sułek - inspektor   
 4. Natalia Siniarska - referent
 5. Bartosz Gocek - inspektor

Wydział Promocji i Rozwoju:

 1. Anna Sobczyk - podinspektor
 2. Ilona Olczyk - podinspektor
 3. Katarzyna Tomczak - inspektor
 4. Lilianna Jóźwiak- Staszewska - podinspektor

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych:

 1. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Anna Majchrzak - inspektor
 3. Monika Kalinka - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Monika Zaborska - Zastępca Kierownika USC
 5. Joanna Głowadzka - inspektor
 6. Dorota Jaworska - pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjno - Gospodarczy i Kadr:

 1. Aneta Jędrzejczak  - Sekretarz Gminy Stryków
 2. Anna Góralczyk - podinspektor
 3. Anna Jóźwiak - podinspektor
 4. Arkadiusz Szkupiński - specjalista
 5. Ewa Tomczak - podinspektor
 6. Kamila Rosińska - sekretarka
 7. Maciej Kaczmarek - starszy informatyk
 8. Robert Pietrasiak - informatyk   
 9. Tomasz Piestrzeniewicz - starszy informatyk
 10. Wioletta Makówczyńska - sekretarka

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Cywilnej:

 1. Dawid Lipiński - podinspektor

Samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny:

 1. Krzysztof Hudzik