Kierownictwo Urzędu:

 1. Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
 2. Tamara Barańska-Kiemaczyńska - Zastępca Burmistrza Strykowa
 3. Aneta Jędrzejczak  - Sekretarz Gminy Stryków
 4. Iwona Stańczyk  - Skarbnik Gminy Stryków

 

 

Naczelnicy Wydziałów:

 1. Daniel Kolasa  - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 3. _ - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 4.   - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

 

Pozostali pracownicy

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury:

 1. Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Monika Stodulska- główny specjalista
 3. Grażyna Popczyńska - inspektor 
 4. Sylwester Kacperski - podinspektor
 5. Sylwia Kasztelan - pomoc administracyjna
 6. Urszula Wojciechowska - inspektor
 7. Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - inspektor
 8. Piotr Jabłoński - pomoc administracyjna
 9. Emilia Pietrucha - inspektor

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami:

 1. Anna Rosak - inspektor
 2. Renata Nastaga- inspektor
 3. Monika Adamczewska- inspektor
 4. Agnieszka Kosiorek - inspektor
 5. Teresa Matuszewska - inspektor
 6. Michał Pawlak - inspektor
 7. Barbara Krakowiak - inspektor
 8. Irena Olszewska - inspektor
 9. Adam Kotarski - podinspektor
 10. Monika Burtka - podinspektor
 11. Karolina Wojda - podinspektor

Wydział Finansowy:

 1. Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
 2. Gabryela Bełdzińska - inspektor
 3. Anna Matuszewska - inspektor
 4. Halina Fijałkowska - inspektor
 5. Krystyna Rosiak - inspektor
 6. Joanna Czerwonka - inspektor
 7. Emila Ratajczyk - inspektor
 8. Joanna Kalinowska-Juszczyk - podinspektor
 9. Mariola Rogala - inspektor
 10. Alicja Jarzyńska - inspektor
 11. Dorota Przybysz - podinspektor
 12. Katarzyna Smolińska - Ołubek - inspektor
 13. Renata Rosiak - inspektor
 14. Bartłomiej Czerwiec - inspektor

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:

 1. Aneta Trzepocka - główny specjalista 

Wydział Promocji i Rozwoju:

 1. Wojciech Tomczak - inspektor
 2. Katarzyna Tomczak - inspektor
 3. Monika Olszówka - inspektor
 4. Ilona Olczyk - pomoc administracyjna
 5. Lilianna Jóźwiak- Staszewska - podinspektor

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych:

 1. Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Monika Zaborska - Zastępca Kierownika USC
 3. Monika Kalinka - inspektor
 4. Anna Majchrzak - inspektor

Wydział Organizacyjno - Gospodarczy i Kadr:

 1. Wioletta Makówczyńska - sekretarka
 2. Kamila Rosińska - sekretarka
 3. Zdzisława Kubiak - inspektor
 4. Anna Jóźwiak - pomoc administracyjna
 5. Ewa Tomczak - podinspektor
 6. Tomasz Piestrzeniewicz - starszy informatyk
 7. Tomasz Białek - informatyk
 8. Arkadiusz Szkupiński - specjalista

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Cywilnej:

 1. Dawid Lipiński - podinspektor

Samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny:

 1. Krzysztof Hudzik