W sprawie:
zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok

Data uchwały:
2015-03-30

Numer uchwały:
VII/54/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia