OR.0002.30.2020                                                                 Stryków, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnego obradowania XXX sesja Rady Miejskiej w Strykowie, zwołana na wniosek Burmistrza Strykowa.

Istnieje możliwość oglądania sesji poprzez kanał YouTube pod adresem https://www.youtube.com/user/ustrykow/videos i bezpośrednią transmisję.

Porządek obrad XXX sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stryków(XXX_298_2020).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi (XXX_299_2020).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XXX_300_2020).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XXX_301_2020).
  7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu: projekty uchwał

 

  Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Strykowie 

                                                                                                Paweł Kasica