Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

OR.0002.11.2019      

 Stryków, dnia 19 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się jedenasta (XI) sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Porządek obrad XI sesji :

1. Otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Strykowie , która odbyła się w dniu 30 maja 2019 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie  Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy  Stryków za 2018 r. i przeprowadzenie debaty nad nim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strykowa (XI_97_2019).
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem z  działalności finansowej  Gminy Stryków za rok 2018 i  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tego tytułu:
    - odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strykowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
    - przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Stryków za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strykowa,
    - odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr I/82/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie  o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Strykowa,
    - jawna debata budżetowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Stryków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 ( XI_98_2019).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 ( XI_99_2019).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok   ( XI_100_2019).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej ( XI_101_2019).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok (XI_102_2019).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029 (XI_103_2019).
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (XI_104_2019).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Nowostawach Górnych (XI_105_2019)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu (XI_106_2019).
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (XI_107_2019).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników (XI_108_2019).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Stryków (XI_109_2019).
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków w miejscowościach: Smolice i Tymianka oraz Kiełmina i Kalinów (XI_110_2019).
24. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków na lata 2015-2020" (XI_111_2019).
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków (XI_112_2019).
26. Sprawy różne.
27. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
28. Zamknięcie obrad.

W załączeniu projekty uchwał.

Sporz. Z.Kubiak

Załączniki

XI_97_2019 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_98_2019 (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_99_2019 (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_100_2019 (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_101_2019 (223.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_102_2019 (975.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_103_2019 (581.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_104_2019 (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_105_2019 (350.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_106_2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_107_2019 (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_108_2019 (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_109_2019 (300.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_110_2019 (21.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_111_2019 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI_112_2019 (330.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Witold Kosmowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Zdzisława Kubiak - inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Piestrzeniewicz
Data wprowadzenia:2015-03-03 09:56:17
Opublikował:Tomasz Piestrzeniewicz
Data publikacji:2015-03-03 09:59:38
Ostatnia zmiana:2019-06-21 12:24:26
Ilość wyświetleń:11465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij