W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIX/237/ 2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Strykowie

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/246/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia