W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/245/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.