W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005r.

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/241/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r