W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2004 oraz zmiany uchwały Nr XXIX/230/2004 z dnia 28.10.2004 r.

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/240/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia