W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec

Data uchwały:
2004-11-29

Numer uchwały:
XXX/238/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia