W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data uchwały:
2010-08-31

Numer uchwały:
LI/417/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia