W sprawie:
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryków, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Data uchwały:
2010-08-31

Numer uchwały:
LI/419/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia