W sprawie:
uchylająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stryków

Data uchwały:
2010-08-31

Numer uchwały:
LI/420/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia