W sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2010-08-31

Numer uchwały:
LI/421/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia