W sprawie:
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Data uchwały:
2009-12-10

Numer uchwały:
XLI/324/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia