W sprawie:
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stryków na lata 2009 - 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

Data uchwały:
2009-12-10

Numer uchwały:
XLI/323/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia