W sprawie:
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie

Data uchwały:
2010-08-31

Numer uchwały:
LI/425/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego