W sprawie:
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Stryków”

Data uchwały:
2009-05-29

Numer uchwały:
XXXIV/270/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia