W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność gminy

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/379/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia