W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2010

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/381/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia