W sprawie:
uchylająca Uchwałę Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków"

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/382/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia