W sprawie:
wystąpienia Gminy Stryków ze Stowarzyszenia " Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego"

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/383/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia