W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta - Gminy Stryków za rok 2009 i udzielenia absolutorium

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/384/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia