W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stryków na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/385/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego