W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Stryków i uchwałę w sprawie zmian granic obwodów głosowania w Gminie Stryków

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XLVII/386/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego