W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/357/2010

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego