W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczek długoterminowych

Data uchwały:
2010-02-19

Numer uchwały:
XLIV/365/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia