W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2008

Data uchwały:
2008-04-29

Numer uchwały:
XX/138/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia