W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-29

Numer uchwały:
XVIII/125/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.