W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2013

Data uchwały:
2012-12-21

Numer uchwały:
XXX/230/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.