W sprawie:
zniesienia formy ochrony przyrody, z drzewa gatunku lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody

Data uchwały:
2012-01-26

Numer uchwały:
XIX/134/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia