W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2014

Data uchwały:
2013-12-20

Numer uchwały:
XLIV/332/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.