W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków

Data uchwały:
2013-05-29

Numer uchwały:
XXXVII/282/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania