W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu pn.: " Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Data uchwały:
2013-02-15

Numer uchwały:
XXXIII/252/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia