W sprawie:
zmian budżetu Gminy Stryków na 2013 rok

Data uchwały:
2013-02-15

Numer uchwały:
XXXIII/254/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia