W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2013-2020

Data uchwały:
2013-02-15

Numer uchwały:
XXXIII/255/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia