W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2014 rok

Data uchwały:
2014-10-30

Numer uchwały:
LIV/409/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia