W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2010-12-06

Numer uchwały:
II/9/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia