W sprawie:
ustalenia liczby członków i wyboru składu osobowego Komisji Budżetu , Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie

Data uchwały:
2010-12-06

Numer uchwały:
II/4/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia