W sprawie:
zamiany nieruchomości położonych w Tymiance

Data uchwały:
2014-02-27

Numer uchwały:
XLVII/356/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia