Nr petycji: 4/2022
Data złożenia petycji: 04.05.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu – Adam Szulc, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do trzech miesięcy od dnia złożenia petycji