Nr petycji: 3/2022
Data złożenia petycji: 01.03.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Cech Zdunów Polskich 63-76O Zduny, Rynek 2, woj. wielkopolskie
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do trzech miesięcy od dnia złożenia petycji