W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Data uchwały:
2022-06-20

Numer uchwały:
LV/488/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.