W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stryków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Data uchwały:
2022-06-20

Numer uchwały:
LV/487/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia