W sprawie:
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strykowa

Data uchwały:
2022-06-20

Numer uchwały:
LV/486/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.